sunnuntai 19. lokakuuta 2008

Ahvenanmaa - itsenäisen Suomen viimeinen oljenkorsi?

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri julkituo syvän hämmästyksensä perustuslakivaliokunnan äskeistä arviota kohtaan, joka koski Ahvenanmaan maakuntapäivien EU-perustuslakikannanoton seurauksia. Valiokunta ilmaisi näkemyksenään, että Suomi voi ratifioida EU-perustuslakisopimuksen, vaikkeivät Ahvenanmaan maakuntapäivät sitä hyväksyisikään.

Hämmästystä herättää se, että vaikka valiokunta on tästä asiasta varma, se kuitenkin pitää epäselvänä sitä, onko perustuslakisopimus maakuntapäivien kielteisen päätöksen jälkeen voimassa Ahvenanmaalla, ja jopa sitä, kuuluuko Ahvenanmaa sen jälkeen enää ylipäätään lainkaan EU:hun - olisiko looginen jatkokysymys siis: kuuluuko Ahvenanmaa tällaisen prosessin jälkeen enää ylipäätään Suomeen?

Korkeimman oikeuden entinen presidentti Leif Sevon oli sitä mieltä, että Ahvenanmaan maakuntapäivät voi estää Suomen eduskuntaa ratifioimasta EU-perustuslakisopimusta. Tästä näkemyksestä lienee valiokuntakin pelästynyt.

Piiri jää mielenkiinnolla seuraamaan, miten julkeasti eduskunta ja hallitus ovat valmiit polkemaan Suomen perustuslaissa mainittua hallitusmuotoa ja Ahvenanmaan itsehallintolakia ja miten se tulee reagoimaan näiden väliseen jännitteeseen: kävelläänkö lain yli taaskin jollakin "ilmoitusmenettelyllä"?


Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiritoimikunnan julkilausuma 2.11.2006

Ei kommentteja: