sunnuntai 19. lokakuuta 2008

Hyviä uutisia EU-kriitikoille ja koko humpuukin vastustajille

Tiistaina 100707 saatiin kuulla, että Ranskan uusi presidentti Nicolas Sarkozy vaatii valtiontaloudelle liikkumavaraa yli sovitun, vuoteen 2012 asti.

Sillä tavalla!

Asian lähempi tarkastelu pelkästään siinä laajuudessa, missä sekä eilinen että tämänpäiväinen TS ja HS asian esittelivät, veisi liikaa tilaa: siksi tässä vain ÄÄRIMMILLEEN puristettu tiivistelmä ko. lehtien pää- ja muidenkin kirjoitusten muutamista keskeisistä kohdista.

HS 1007, etusivu, viiden palstan levyinen kirjoitus, otsikoitu "Ranska lipeää euromaiden tiukasta talouskurista". Myös samassa etusivun jutussa seuraavaa: "Tilastojen valossa parhaiten [tiukkaa kuria] on hoitanut Suomi." - Palaan "mallioppilaan" käyttäytymiseen myöhemmin muutaman muun tuoreen tapahtuman yhteydessä!

Varsinaisessa artikkelissa, taloussivulla B3, Saksan (tämä ERITYISESTI huomattakoon!) talousministeri Steinbrück toteaa, että "Ei ole mitään syytä luopua sitoumuksesta, jonka teimme." - Mikä olikaan 1. valtio, joka ylipäätään VAATI tätä budjettikuria, samoin 1. sitä TIETOISESTI (!) rikkomassa, edelleenkin 1. vaatimassa SANKTIOITA sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka sitä rikkovat - ja VIELÄKIN 1. kiirehtimässä SYYTTÄMÄÄN Ranskaa tällaisesta rikkomuksesta! Kaksinaamaisuutta mikä kaksinaamaisuutta...

Samalla sivulla on vallan LOISTAVASTI otsikoitu Milla Nalbantoglun kommentti: "Ranska haluaa rikkoa säännöt ja määrätä niistä" - paljoa lähemmäksi matematiikan klassista ongelmaa "ympyrän neliöimisestä" lienee enää vaikea päästä! Kaiken kaikkiaan tämä lyhyt otsikko kertoo aika tarkkaan, missä kelkassa "mallioppilas"-parkakin on mukana. Eli suuret määräävät, että budjettikuria on noudatettava (ja Suomi, joka on maailman sivu tullut tunnetuksi sananparresta "Sanasta miestä"), on puolestaan 1. TÄSSÄ kisassa!), ja rikkovat sitä itse minkä ehtivät - kuka maksaa? - TS:sta en löytänyt edes mainintaa Sarkozyn "ohjelmanumerosta" vielä tiistain kohdalta.

Tässä palaan lyhyesti "mallioppilaan" rooliin ja asemaan. Miten ollakaan, samana päivänä kun Sarkozyn "pikku kuje" tuli ilmi, kirjoitti HS s. A4, että "Kaikki rintamaveteraanit eivät saa tarvitsemiaan kuntoutuspalveluja", koska (samalla sivulla toinen artikkeli), "Kirje kertoi määrärahojen loppuneen". En tässä ja nyt muista, milloin tuli julkisuuteen, että myös työllistämisrahat ovat loppuneet "kesken", josta tv-uutisissakin puhuttiin pitkään. Mitkähän rahat SEURAAVAKSI loppuvat kesken? - Oletan, että eivät ainakaan EU-jäsenmaksurahat, "mallioppilaitahan" kun ollaan!

Ke 1107 TS:kin havahtui. Heti ENSIMMÄINEN pääkirjoitus oli otsikoitu "Ranska koettelee taas EU:n vakaussopimuksen rajoja." Pari lainausta: "Suuri jäsenmaa osoittaa jälleen kerran, että sopimukset on tehty rikottaviksi milloin tahansa.", ja "Vähäisemmillä [EU-] kumppaneilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin hampaitaan kiristellen katsoa sivusta, kun Ranska rikkoo sovittuja periaatteita." - En tässä yhteydessä puutu saman lehden samalla sivulla olevaan Ville Itälän yliöön (jossa on paljon MUUTAKIN osuvaa EU-kritiikkiä!) muuten kuin siteeraamalla sen viimeisen kappaleen toista lausetta: "Yleisesti suurten jäsenmaiden välinpitämättömyys näkyy muun muassa [vodka-asiassa], mutta toisenlaisiakin esimerkkejä on.

Saman päivän HS osasi laittaa asiat oikeaan arvojärjestykseen: 2. pääkirjoitus oli näet otsikoitu "Veteraanit ansaitsevat kuntoutuksensa", ja vasta sen jälkeen 3. pääkirjoitus "Euroalueen uskottavuus koetuksella" - vai oliko lehden TARKOITUS sittenkin päinvastainen? Eli osoittaa, että vaikka veteraanien asiakin ON tärkeä, mutta kun nyt vaan on tämä euro ja EU, niin ei voi auttaa...

Todellisena rimanalituksena voidaan mielestäni kuitenkin pitää seuraavaa: "Rahan loppumiselle -- ei ole mitään muuta selitystä kuin kuntoutuksen huono suunnittelu ja rahojen käytön leväperäinen seuranta." - Tässä HS on kyllä enemmän oikeassa kuin ilmeisesti itsekään oivaltaa: kansalle kuuluvaa valtaa edustavat kansanedustajat ovat "suunnitelleet huonosti" ja "seuranneet leväperäisesti" yhteisen kassan käyttöä, kun ovat päätöksillään mahdollistaneet niiden menon ties mihin tupakanviljelyyn tai vastaavaan.

3. pääkirjoitus ampuukin sitten täyslaidallisen. Pari sitaattia: "Suomen kaltaisen mallioppilaan näkökulmasta tällaiset poikkeukset ovat käsittämättömiä. Miksi Ranskan pitäisi saada livetä yhdessä sovituista tavoitteista?", ja "Euroalueen uskottavuus näyttää olevan Sarkozyn talouspoliittisen tavoitelistan häntäpäässä". Isoisävainaani (s. 1888) tapasi sanoa, että "maan suuret ne pienempiä syövät." Oikeassa oli!

VARSINAINEN "kukkanen" löytyy kuitenkin tekstin keskeltä: "-- pienet maat yrittävät noudattaa kurinalaisesti yhdessä sovittuja sääntöjä, suuret maat suhtautuvat sääntöihin joustavammin." Nyt olisi vallan mielenkiintoista tietää, MITÄ pääkirjoitustoimittaja tarkoittaa ilmaisullaan "joustavammin": onko se sukua (yhtä hämäräperäisille!) "työelämän joustoille"? Silloin on toki ymmärrettävää, että Sarkozyn toimenpidettä on tulkittava (analogisesti!) JUURI näin: pienet maat (=työntekijät) joustakoot oloissaan juuri siihen suuntaan, joihin suuret (=työnantajat, suurpääoma, markkinatalous) määräävät - mutta EI toki päinvastoin! Sehän olisi vapaan kilpailun ja kaupan este!

11.07.2007
Manu J. Vuorio, valtiotieteiden tohtori, Turku

Ei kommentteja: